کارشناس ارشد علوم قرآنی
مریم ابراهیم زاده هستم فارق التحصیل از دانشگاه معارف قرآن کریم ، متولد سال 1365 و بیش از 5 سال سابقه تدریس در دروس ریاضی ، عربی ، پیامهای آسمان ، کار و فناوری و زبان انگلیسی رو دارم . در حال حاضر معلم دروس عربی ، پیامهای آسمان و کار و فناوری در دبیرستانهای اندیشه و شهریار می باشم .
من میتونم، و این بزرگترین توانایی منه.
در زندگی من ای کاش وجود ندارد بلکه تنها چیزی که در آن به چشم میخورد، انجام دادم است.
من به جای گفتن ای کاش، بر می خیزیم و برای اهدافم تلاش میکنم و برای همین موفقیت از آن من می شود.
من حتی می توانم آینده را هم به همین شکل بسازم.
بزرگترین هدف من و تیم قدرتمند درس امروز ، رشد و تعالی فرزندان این مرز و بوم در جهت ارتقای جایگاه فردی و اجتماعی عزیزان شما می باشد.

تحولی شگرف در آموزش با درس امروز